PODELJENO VALVASORJEVO PRIZNANJE ZA LETO 2015

Slovensko muzejsko društvo je v Pokrajinskem muzeju v Kopru že 45. podelilo najvišja stanovska Valvasorjeva odličja.
Tokrat je bila podeljena Diploma SMD za leto 2015 Občini Trzin in Turističnemu društvu Kanja Trzin.


XVII. FLORIJANOV SEJEM – TRZIN 2016

VABIMO NA ODPRTJE SLIKARSKE RAZSTAVE ELE MORAVEC

VABLJENI NA XVII. FLORIJANOV SEJEM OD 6. DO 8. MAJA 2016

 

VABIMO NA ODPRTJE RAZSTAVE – DEDIŠČINA MOTOCIKLIZMA V TRZINU

VABIMO NA VOLILNI ZBOR ČLANOV

VABIMO NA VOLILNI ZBOR ČLANOV

Vabljeni na 16. redni zbor članov TURISTIČNEGA DRUŠTVA KANJA TRZIN,
v   t o r e k,  29. marca 2016, 19.30 uri, v avli Osnovne šole Trzin.

Dnevni red:

  1. Otvoritev zbora in izvolitev organov zbora
  2. Poročila o delu v preteklem letu, razprava in sprejem
  3. Razrešitev dosedanjih članov UO, NO in ČR ter predsednika
  4. Volitve novih članov v organe društva za obdobje 2016 do 2020
  5. Predlog programa dela in finančni načrt 2016 s predlogom, da višina
    članarine ostane nespremenjena.
  6. Razno.

V pričakovanju vaše udeležbe, vas lepo pozdravljamo. Na zboru članov so dobrodošli vaši predlogi za program dela in sodelovanje v organih društva. Istočasno boste lahko poravnali članarino za leto 2016.

Upravni odbor Turističnega društva Kanj Trzin

<< Starejše objave