FOTO GALERIJA XII. DELAVNIC REZBARJEV, VEZILJ IN SLIKARJEV, V GRADU JABLE, 8. JUNIJ 2014.

Foto: Zinka Kosmač