DELOVANJE

  1. varstvo narave in okolja, zaščita in ohranitev dediščine, šeg in običajev, zbiranje muzejskega gradiva, sodelovanje v projaktih ter delavnice, predavanja in seminarji z omenjenih področij
  2. sodelovanje in organizacija turističnih prireditev s promocijo kraja in okolice
  3. aktivnost v društvenih komisijah in delovnih skupinah, pohodi, tržnice, druženja in izleti po poteh dediščine.
  4. delo z mladimi preko turističnega podmladka, različnih delavnic in folklore
  5. sodelovanje v turističnih prireditvah s sosednjimi društvi in orgnaizacijami ter drugih oblikah sodelovanja.