Delovanje

  • Varstvo narave in okolja, zaščita in ohranitev dediščine, šeg in običajev, zbiranje muzejskega gradiva, sodelovanje v projaktih ter delavnice, predavanja in seminarji z omenjenih področij.
Muzej na prostem -Tomšelnov toplar
Muzej na prostem -Tomšelnov toplar
Muzejska zbirka v toplarju
Muzejska zbirka v toplarju
  • Sodelovanje in organizacija turističnih prireditev s promocijo kraja in okolice.
  • Aktivnost v društvenih komisijah in delovnih skupinah, pohodi, tržnice, druženja in izleti po poteh dediščine.
Sejem v Trzinu
Sejem v Trzinu
  • Delo z mladimi preko turističnega podmladka, različnih delavnic in folklore.
  • Sodelovanje v turističnih prireditvah s sosednjimi društvi in orgnaizacijami ter drugih oblikah sodelovanja.
Jefačnikova domačija
Jefačnikova domačija
Muzej v Jefačnikovi domačiji
Muzej v Jefačnikovi domačiji