DOPISNA SEJA 20. ZBORA ČLANOV TURISTIČNEGA DRUŠTVA KANJA TRZIN

VABIMO NA DOPISNO SEJO 20. ZBORA ČLANOV
TURISTIČNEGA DRUŠTVA KANJA TRZIN
KI BO POTEKALA OD 24. DO 26.3.2020
(če ni odgovora smatramo glasovanje ZA)

Zaradi povečanega tveganja širjenja nalezljive bolezni Koronavirus in priporočil Ministrstva za zdravje in Občine Trzin o prepovedi zbiranja, je UO TDKT sprejel sklep, da se ZČ izvede dopisno.
Vsa poročila so objavljena na spletni strani Turističnega društva Kanja Trzin www.td-trzin.si .

DNEVNI RED:
1. Sprejem dnevnega reda
2. Poročila o delu v letu 2019:
– predsednice,
– podpredsednice,
– blagajničarke,
– mentorjev delavnic,
– nadzornega odbora,
– častnega razsodišča
3. Predstavitev in sprejem:
– volitve predsednika/ce in UO, NO,ČR
– programa dela za leto 2020,
– finančnega načrta 2020
– članarina za leto 2020 – predlog 10 €

Predsednica TD Kanja Trzin
Dunja Špendal l.r.

 

 

POROČILA ZA DOPISNI 20. ZBOR ČLANOV TRURISTIČNEGA DRUŠTVA KANJA TRZIN

DOPISNI ZBOR ČLANOV TURISTIČNEGA DRUŠTVA KANJA TRZIN

POROČILA:

POROČILO NADZORNEGA ODBORA
POROČILO PODPREDSEDNICE-TAJNICE 2019
POROČILO VEZILJE
POROČILO FOLKLORNE SKUPINE TRZINKA
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2019
POROČILO O BLAGAJNIŠKEM POSLOVANJU DO 30
FINANČNO POROČILO 2019
FINANČNI PLAN TD KANJA TRZIN ZA LETO 2020
ČASTNO RAZSODIŠČE
REZBARJI – POROČILO ZA LETO 2019
PROGRAM DELA ZA LETO 2020
VOLILNO LETO – UO NO ČR
POROČILO LIKOVNE SEKCIJE