VIII. REZBARSKO SLIKARSKA DELAVNICA

Vabimo na

VIII. rezbarsko slikarsko delavnico

v nedeljo, 6. junija 2010

Delavnica bo tradicionalno v atriju Gradu Jablje od 9.oo do 19.30 ure.

Za udeležence bo preskrbljena hrana in pijača. Na delavnici ustvarjena dela bodo razstavljena jeseni v avli Centra Ivana Hribarja v Trzinu.

Informacije 031 668 615.