Predavanje o vzgoji cvetja, 9. redni zbor članov in delavnica plesov slovenskih pokrajin

S P O Š T O V A N I

V L J U D N O   V A S   V A B I M O

v četrtek, 31. marca ob 17:00 uri,

v dvorano Kulturnega doma Trzin,

Mengeška cesta 9,

na predavanje gospoda Rajka Vuge na temo vse o saditvi in gojenju okrasnega cvetja. Predavanje bo popestreno z barvnimi fotografijami.

Po predavanju ob 19:00 uri,

bo 9. redni zbor članov Turističnega društva Kanja Trzin.

Na dnevnem redu bodo poročila o delu društva in finančnem poslovanju v preteklem obdobju, poročilo nadzornega odbora in častnega sodišča, razprava o poročilih pred sprejemanjem, razrešitev dosedanjih organov društva in volitve ter program dela in finančni plan za leto 2011.

Gradivo za zbor bo članom turističnega društva od 28. marca dalje na vpogled v CIH in samem zboru članov.

Po končanem zboru ob 20:00 uri,

folklorna skupina TRZINKA vabi na delavnico učenja plesov slovenskih pokrajin.