OKROGLA MIZA “KAJ JE DANES TURIZEM”

VABILO

Spoštovani,
v turističnih društvih se ob snovanju dejavnosti, organizaciji prireditev, sodelovanju in partnerstvu v domačem kraju in širše večkrat sprašujemo, kje in do kje smo društva soudeleženci turistične ponudbe. Prepričani sicer, da je naše mesto v varovanju prostora in narave, v ohranju dediščine, oživljanju šeg in običajev, vzgoji mladih, da turistično ponudbo kraja in okolice lahko nadgradimo pri kulturnih, športnih in podobnih prireditvah in obiskovalcem ponudimo pristno domačo hrano. Vendar kljub podpori lokalnih skupnosti, strokovni pomoči naše krovne organizacije – TZS, najrazličnejših izobraževanj in dobrih praks, ostajamo več ali manj na mestu s peščico prostovoljcev, ne da bi dosegli višjo raven kakovosti, boljše partnerske povezave, ki pomenijo tudi dodatna sredstva, spodbudili prebivalce k sodelovanju, za dodatno in skupno promocijo in ponudbo bogastva, ki ga premoremo.

Prav na pobudo našega in okoliških turističnih društev in podpori župana Občine Trzin gospoda Toneta Peršaka, organiziramo posvet na temo turizma. Prijazno se nam je odzval predsednik Turistične zveze Slovenije gospod Peter Misja, ki je obenem župan občine Podčetrtek.

Vabimo vas, da se posveta,
ki bo v četrtek, 7. aprila 2011, ob 18.00 uri v Centru Ivana Hribarja, Dvorana Marjance Ručigaj, Trzin, Ljubljanska cesta 12/f udeležite predstavniki turističnih društev in ostali, ki se bodisi v lokalnih skupnostih ali neposredno vključujejo v turistično dejavnost.

Po zaključku pa vas ob 20.00 uri vabimo na predstavo domačega Kulturoumetniškega društva Franc Kotar – komedijo/grotesko FIZIKI Fridricha Dürrenmatta.

Prisrčno vabljeni!