Letni zbor članov – 2012

VABIMO 

NA REDNI LETNI ZBOR ČLANOV
TD KANJA TRZIN

 v  p e t e k, 30. marca ob 18.30 uri

v dvorano KULTURNEGA DOMA TRZIN, Mengeška cesta 9.
Po končanem zboru bo folklorna skupina Trzinka organizirala
učenje plesov slovenskih pokrajin za občane.
Vabljeni!

Gradivo za zbor članov društva bo na voljo na sedežu društva –
CIH, Ljubljanska cesta 12/f od 23. marca dalje.