ZAHVALA PODPORNIKOM IN SIMPATIZERJEM TURISTIČNE DEJAVNOSTI

V začetku februarja smo povabili na srečanje podpornike in simpatizerje turistične dejavnosti, ki so v preteklosti bodisi finančno, materialno ali s svojo prisotnostjo prispevali k uresničevanju začrtanih ciljev. Ne glede na to, da posameznikom, društvom, organizacijam in firmam izrekamo zahvalo preko glasila Odsev, smo jim želeli s kolažem, ki ga je pripravila gospa Zinka Kosmač in spremne besede članov in mentorjev na srečanju prikazati celovito dejavnost našega društva.
Za vse povabljene smo pripravili tudi spominsko darilo na CD-ju “Tu, v Trzinu smo doma”, spominkom, predstavitveno zloženko TD Kanja in koledarjem letošnjih prireditev v Trzinu.
Seveda ni izostalo tradicionalno druženje s priložnostno pogostitvijo.
Hvala vam!