VABILO NA ZBOR ČLANOV

Spoštovani,
vljudno vabljeni na
redni letni zbor članov

Turističnega društva Kanja Trzin,

ki bo v četrtek, 28. marca 2013, ob 18. uri

v Dvorani Marjance Ručigaj, Ljubljanska cesta 12 /f, Trzin.

Na zboru članov bomo obravnavali poročila o delu društva za preteklo leto,
poročilo nadzornega odbora in častnega razsodišča ter
obravnavali in sprejeli program dela in
finančni načrt za leto 2013.

Pred začetkom zbora nam bo predsednik
Društva Ajda gospod Jože Grabljevec
spregovoril o biodinamiki, domačih sortah in
semenih za spomladansko zasaditev.