VABLJENI NA 15. POHOD PO MEJAH OBČINE TRZIN

V A B L J E N I

NA 15. POHOD PO MEJAH OBČINE TRZIN

v  s o b o t o ,  1. junija 2013.

Zbirališče pohodnikov
ob 8. uri pred Osnovno šolo v Trzinu.

Za pot, dolgo cca 18 km, potrebujete primerno obutev.
Štartnina znaša 5 €.
Društvo bo za vse pohodnike pripravilo malico in spominske majice.
S seboj prinesite pohodne knjižice.

Vodja pohoda Tomaž Kralj,
vse ostale informacije na sedežu društva,
v Trzinu, Ljubljanska 12/f, tel.01 564 47 30.