ZAHVALA ZA XII. MEDNARODNI FOLKLORNI FESTIVAL

ZAHVALA
zahvaljujemo se vsem, ki ste materialno in finančno podprli turistično prireditev
XII. Mednarodni folklorni festival v Trzinu:
Občina Trzin; Osnovna šola Trzin; Tiskarna M. Ravnikar s.p. Domžale; Pekarna Pečjak d.o.o. Škofljica; Jurček – domača pekarna peciva, Depala vas; Groš d.o.o. Ljubljana; Prodnik JKP  Domžale; Gama d.o.o. Trzin;  Frutas – sadje zelenjava Trzin;  Signaco d.o.o. Topole;  Habat Marjan s.p. Trzin;  Golob Marjan – Taubi, Trzin;  Štefka Prelc s.p. Trzin;  R Domžale d.o.o.; Simps’S d.o.o. Trzin;  EIS Skočaj d.o.o. Preserje; Cvetličarna Marjeta s.p. Mengeš; Gama d.o.o. Trzin.

Zahvala gre tudi vsem , ki ste sodelovali v organizacijsko-tehničnih ekipah in seveda ljubiteljem tovrstne etnološke dediščine za lep obisk.