VABIMO NA OTVORITEV JEFAČNIKOVE DOMAČIJE IN PREDSTAVITEV TRZINSKEGA ZBORNIKA

Občina Trzin,
Medobčinski muzej Kamnik,
Planinsko društvo Onger,
Kulturno društvo Franc Kotar in
Turistično društvo Kanja

V A B I M O

na otvoritev spominsko – muzejske enote v
JEFAČNIKOVO DOMAČIJO
Jemčeva cesta 37 a, Trzin,
v četrtek, 19.12.2013, ob 17. uri
in
PREDSTAVITEV TRZINSKEGA ZBORNIKA
v dvorano Marjance Ručigaj
Ljubljanska cesta 12 f, Trzin,
v četrtek, 19.12.2013, ob 19. uri.
več na VABILO