VABIMO NA RAZSTAVO TRZINSKEGA ROJAKA TINETA ORLA

V A B I M O   N A   R A Z S T A V O

o življenju in delu trzinskega rojaka
prof. TINETA ORLA

v Jefačnikovo domačijo
Jemčeva cesta 37 A, Trzin,

ki bo za javnost na ogled še v:
– četrtek, 2. 1. 2014 od 18.00 ure do 20.00,
– petek, 3. 1. 2014 od 18.00 ure do 20.00,
– soboto, 4. 1. 2014 od 11.00 ure do 12.00,
– nedeljo, 5. 1. 2014 od 11.00 ure do 12.00,

– ponedeljek 6. 1. 2014 od 18.00 ure do 20 ure.