REZBARKA OLGA ŠMID PRIDOBILA NAZIV NPK

Gospa Olga Šmid, članica naše rezbarske skupine je   d e v e t n a j s t a  po vrsti med rezbarji, ki so pridobili naziv Nacionalni poklicni rezbar /NPK/. Naše društvo je namreč izvajalec za tovrstne kvalifikacije, ki se opravljajo preko Državnega izpitnega centra. Stroga strokovna komisija, imenovana že omenjenega DIC, je pregledala Olgino zbirno mapo, razstavljene skulpture in poslušala njen zagovor. Naj pripomnimo, da so zahteve za tovrstne kvalifikacije stroge: zahtevano večletno ustvarjanje v lesu, predstavljanje del na različnih prireditvah in razstavah, predvsem pa odnos do materiala, iz katerega nastajajo izdelki.