VOLILNI ZBOR ČLANOV 2016

OBVEŠČAMO SVOJE ČLANE,
DA BO VOLILNI ZBOR ČLANOV
TURISTIČNEGA DRUŠTVA KANJA TRZIN
predvidoma 29. oziroma 30. marca 2016.

GRADIVO ZA OBČNI ZBOR IN MOŽNOST PLAČILA ČLANARINE
JE NA VOLJO NA SEDEŽU TD KANJA TRZIN,
V CENTRU IVANA HRIBARJA, LJUBLJANSKA CESTA 12/F.
PRAV TAKO VAS VABIMO H KANDIDATURI V ORGANE DRUŠTVA.
Informacije preko telefona  na tel. 031 668 615.
UO TD KANJA TRZIN