VABIMO NA 17. ZBOR ČLANOV

VABIMO NA 17. ZBOR ČLANOV

V TOREK, 21. MARCA 2017, OB 18,30 URI,

V AVLI OSNOVNE ŠOLE TRZIN,
MENGEŠKA CESTA 7B.

DNEVNI RED:

1.  Odprtje in izvolitev delovnega predsedstva
2.  Sprejem dnevnega reda
3.  Poročila o delu v letu 2016:
-predsednika
-tajnice
-blagajničarke
-nadzornega odbora
-častnega razsodišča
4. Razprava o poročilih, poročilo verifikacijske komisije in sprejem poročil
5. Predstavitev in sprejem:
-program dela za leto 2017
-finančnega načrta 2017
6. Razno

NAMESTO POGOSTITVE PO ZČ DOBI VSAK PRISOTEN ČLAN BON ZA MALICO NA FLORIJANOVEM SEJMU!

Na zboru članov moramo poravnati tudi članarino za leto 2017 v višini 10 €. Člani, ki zaradi nujne zadržanosti ne bodo prisotni, bodo članarino lahko poravnali v Centru Ivana Hribarja ob ponedeljkih in torkih v času uradnih ur.

Predsednik TD Kanja Trzin
Ljubo Arsov