DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2017

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE
TRZIN,
OKTOBER 2017

TOREK, 3. OKTOBER: Občinski muzej Jefačnikova domačija, Jemčeva cesta 37a:
ogled za šolarje 2. razredov Osnovne šole Trzin, od 9.30 do 11.00 ure.

TOREK, 3. OKTOBER: Osnovna šola Trzin, Mengeška cesta 7b /tehnična učilnica/:
od 17.00 do 19.00 ure stalna rezbarska delavnica – možnost ogleda in sodelovanja.

SREDA, 4. OKTOBER: Muzej Jefačnikova domačija: vodeni ogled za skupino pohodnikov iz Celja /predvidoma v dopoldanskem času/.

SREDA, 4. OKTOBER: Center Ivana Hribarja, Ljubljanska cesta 12f, od 16.00 do 19.00 ure: predstavi se kreativna skupina  študijskega krožka s priložnostno razstavo izdelkov iz odpadnih materialov.

ČETRTEK, 5. OKTOBER: Osnovna šola Trzin – od 8.30 do 9.20 ure: pravljice in zgodbe prof. Dušica Kunaver.

ČETRTEK, 5. OKTOBER: Ob Jefačnikovi domačiji: ročna žetev ajde, povabilo na priložnostno malico, od 12.00 do 14.00 ure.

ČETRTEK, 5. OKTOBER: Muzej Jefačnikova domačija: otroška folklorna skupina: “pletenje izdelkov iz ličkanja” od 15.00 do 17.00 ure. V tem času tudi možnost ogleda muzejske zbirke.

TOREK, 10. OKTOBER: sprehod po Trzinu in ogled trzinskih znamenitosti: zbor ob 12. uri pred Centrom Ivana Hribarja.

TOREK, 10. OKTOBER: Muzej Jefačnikova domačija: stalna delavnica ročnega vezenja, od 17.00 do 19.00 ure – možnost ogleda in sodelovanja pri izdelavi okraskov iz naravnih materialov.

PETEK, 13. OKTOBER: pohod po “Gozdni učni poti Onger” – naravoslovni dan: v sodelovanju z Osnovno šolo Trzin, Medobčinski muzej Kamnik, Zavod za gozdove – OE Domžale, od 10.30 ure dalje.

V ČASU OD 3. DO 17. OKTOBRA: Center Ivana Hribarja, Ljubljanska cesta 12f – avla: razstava predmetov dediščine.

Dodatne informacije: 031 668 615

VLJUDNO VABLJENI!