OSNOVNA ŠOLA TRZIN NA REGIJSKEM TEKMOVANJU “TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA”

V torek, 6. 3. 2018, je v Ljubljani potekalo regionalno tekmovanje Turizmu pomaga lastna glava, kjer so v hudi konkurenci sodelovali tudi učenci 6.a razreda Osnovne pole Trzin z raziskovalno nalogo Kulturna dediščina Trzina – osnova turističnih produktov, s katero so prepričali strogo ocenjevalno komisijo in osvojili SREBRNO priznanje.
Šolo so odlično zastopali: Tina Kecelj, Blaž Klopčič, Amadej Milićević, Matija Nemanič, Lara Pevec, Miha Ručigaj, Hana Šinko, Vesna Vukadinović in Tamara Wagner.
Mentorica: Stanka Jaklič.
Vsem ustvarjalcem iskrene čestitke!

Foto: Stanka Jaklič