VABILO NA DELAVNICE

Obveščamo dosedanje udeležence in vabimo nove člane k dejavnostim društva.

1. FOLKLORNA SKUPINA ČLANI IN VETERANI

Vabljeni, da se pridružite članski folklorni skupini. Vaje bodo ob ponedeljkih
v prostorih KUD-a, Mengeška cesta 9, ob 20. uri, začnemo 7. oktobra 2019.
Pridružite se lahko tudi veteranski folklorni skupini. Vaje bodo ob sredah ob 19.30
v prostorih KUD-a, Mengeška cesta 9, začnemo 2. oktobra 2019.

2. VEZILJE

ob torkih na Jefačnikovi domačiji, Jemčeva cesta 37a, od 17. do 19. ure, začnemo
1. oktobra 2019.

3. REZBARJI

Ob torkih v Osnovni šoli Trzin, Mengeška cesta 7b, učilnica tehnike, ob 17. do 19. ure, začnemo 1. oktobra 2019.