VABIMO NA IZREDNI ZBOR ČLANOV

UPRAVNI ODBOR TURISTIČNEGA DRUŠTVA KANJA TRZIN

S K L I C U J E
IZREDNI ZBOR ČLANOV

V TOREK, 5. NOVEMBRA OB 19,30 URI,
V AVLI CENTRA IVANA HRIBARJA

DNEVNI RED:

1. PLAN DELA ZA LETO 2020
2. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020

Predsednica TD Kanja Trzin
Dunja Špendal