OBVESTILO O SPREMEMBI URADNIH UR V CENTRU IVANA HRIBARJA V JULIJU IN AVGUSTU 2022