REZBARJI Z JASLICAMI NA BOŽIČNO NOVOLETNIH RAZSTAVAH ŠIROM SLOVENIJE

Kot vsako leto, tudi letos rezbarji z jaslicami sodelujejo na razstavah širom Slovenije, ki so odprte od srede decembra 2015 do 6. januarja 2016. Če naštejemo samo najvažnejše kraje: Veržej, Ptuj, Jurklošter, Sveta Trojica, Solkan, Vipavski Križ, Sveta Gora, Radeče, nekateri domovi upokojencev, Klinični center Ljubljana, Cerklje, Komenda, Gradež, Rodine in še kje.
Izpostavimo naj odprtje razstavo jaslic, ki bo 15. decembra 2015 ob 17. uri v Etnografskem muzeju na Metelkovi v Ljubljani.
VABLJENI.

REZBARKA OLGA ŠMID PRIDOBILA NAZIV NPK

Gospa Olga Šmid, članica naše rezbarske skupine je   d e v e t n a j s t a  po vrsti med rezbarji, ki so pridobili naziv Nacionalni poklicni rezbar /NPK/. Naše društvo je namreč izvajalec za tovrstne kvalifikacije, ki se opravljajo preko Državnega izpitnega centra. Stroga strokovna komisija, imenovana že omenjenega DIC, je pregledala Olgino zbirno mapo, razstavljene skulpture in poslušala njen zagovor. Naj pripomnimo, da so zahteve za tovrstne kvalifikacije stroge: zahtevano večletno ustvarjanje v lesu, predstavljanje del na različnih prireditvah in razstavah, predvsem pa odnos do materiala, iz katerega nastajajo izdelki.

REZBARJI SO RAZSTAVLJALI JASLICE

Naši rezbarji so med božično-novoletnimi prazniki razstavljali svoje jaslice v kulturnih domovih, župnijskih domovih, galerijah in drugih prostorih namenjenih razstavam v naslednjih krajih: Grobljah pri Domžalah, Sveti gori nad gorico, Gradežu, Sveti Ani, Sveti Trojici, Jurkloštru, Komendi, Klinične centru v Ljubljani, Črešnovcih, Solkanu, Vipavskem križu, Domu starostnikov v Domžalah, Prevaljah na Koroškem, Cerkljah in v Centru Ivana Hribarja v Trzinu.