TURIZEM IN PROSTI ČAS

ALPE – ADRIA

TURIZEM IN PROSTI ČAS

Turistični ponudniki območja se predstavljajo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani

od 27. do 30. januarja 2011.

Partnerji letošnje skupne predstavitve območja Srce Slovenije, ki jo koordinira

Center za razvoj Litija, so občine Dol pri Ljubljani, Domžale, Ivančna Gorica, Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš, Šmartno pri Litiji in Trzin.

V marmorno dvorano (hala B) na razstavni prostor Srca Slovenije ste vabljeni

vsak dan od četrtka do nedelje. Razstavišče je za obiskovalce odprto od

10.do 19. ure, zadnji dan pa do 17. ure.

V času sejma se TD Kanja Trzin predstavlja v stekleni dvorani GR Ljubljana

v okviru Turistične zveze Slovenije. 

Vse dni bodo prisotni rezbarji in vezilje, na voljo bo promocijsko gradivo

občine Trzin.

V marmorni dvorani ima občina Trzin svoj predstavitveni termin

29. januarja od 10.00 do 13.00 ure.

V tem času bo na prizorišču ponudba Pekarne Krejan in Gostilna Narobe,

v programu bodo sodelovali:

Kulturno umetniško društvo Franc Kotar Trzin,

TD Kanja Trzin s folklorno skupino Trzinka, skupino rezbarjev in vezilj,

Športno društvo Trzin – Jošt Zakrajšek,

Fičo klub,

avtor knjige “Jabelček” – Emil Milan Kuferšin in

pevska skupina “Žolne” s harmonikarjema Urošem Kurentom in Miho Pančurjem.

Za člane TD Kanja s člansko izkaznico vstopnina na sejem znaša 3 EUR.

V A B L J E N I !