VABILO – ŽIVA DEDIŠČINA ZA DANES IN JUTRI

Vabimo
na srečanje rokodelcev, mojstre domače obrti in vse,
ki imajo tradicionalna znanja ali ohranjajo tradicionalne šege
in navade v različnih društvih.

“ŽIVA DEDIŠČINA ZA DANES IN JUTRI”
bo v četrtek, 22. novembra 2012 ob 18. uri
v Centru Ivana Hribarja v Trzinu.

Več na vabilu – Živa dediščina za danes in jutri