RAZSTAVA FOTOGRAFIJ JOŽETA SELJAKA

VABIMO NA ODPRTJE

RAZSTAVE FOTOGRAFIJ

J O Ž E T A  S E L J A K A

v Center Ivana Hribarja,
Trzin, Ljubljanska cesta 12 f,
v četrtek, 24. oktobra 2013, ob 19. uri.

Postavitev razstave:
Andrej Nemec